En slutlig förteckning på alla bidragsgivare till skulpturen finns i pärmar på Enebybergsbiblioteket och Enebybergs Gård. Bidragsgivare som önskar var anonyma nämns inte. Allt  detta är i enlighet med vad som angavs  i inbjudan för att lämna  bidrag.