Enebybergsbibliotekets Vänners Årsberättelse 2018

Styrelsen avger här följande verksamhetsberättelse för år 2018.

1 Programverksamhet

Under våren ordnade föreningen fyra programpunkter.

I januari, i nära anslutning till Förintelsens minnesdag, började det med ett arrangemang tillsammans med Enebykyrkan. Hans Calderas berättade om sin uppväxt i Sverige och om att leva som rom i Sverige under 1900-talet.

I februari berätta Mats Lekander professor inom hälsopsykologi, författare och musiker, om det häpnadsväckande samspelet mellan tankar, känslor, bakterier och immunförsvar.

 I mars var det sedvanligt årsmöte: Efter årsmötet vi fick lyssna till Kardinalen Anders Arborelius på temat Katoliker och lutheraner efter reformationsminnet.

Vårens sista möte hölls i april då Leif Bornvik talade om sin bok Kvarlämnat på perrongen – berättelsen om en klassresa.

Vårens program samlade en publik på ca 250 personer.

Under hösten ordnade föreningen också fyra programpunkter.

I september kåserade Mats Svegfors på temat att skriva och att nå litterär höjd.

Den 5 oktober firade vi Stig Dagermans födelsedag i Dagermans park med ljuständning vid minnesstatyn.

I oktober samtalade  Lena Andersson om ”Folkhemmet tur och retur” med vår styrelsesuppleant Ingemar Ernberg

I novemberberättade Henrik Berggren om ”Landet utanför”. Sverige och kriget 39-40”

Lördagen den 1 december var det traditionell julmarknad med bokbord för både unga o gamla. Frej Lindqvist läste julberättelser för unga och barn. Tomten besökte biblioteket och samlade in önskelistor. Vi hade också kunskapstävlingar och lotterier.

Höstens program och Julmarknaden samlade en publik på ca 300 personer.

2 Barn och ungdomsverksamhet
Under året förekom olika aktiviteter som riktade sig i första hand till barn.

Totalt stöder EBV, bibliotekets barn och ungdomsverksamhet, med ca 6.000 kr per år. Syftet med denna verksamhet är att stimulera barns läsande.

3 Hemsida och programblad
Föreningens hemsida med adressen www.ebvanner.seuppdateras kontinuerligt av Mariette Baecklund.

4 Antal medlemmar
Föreningen hade vid slutet av året drygt 200 hushåll som medlemmar.

5 Styrelseledamöter, revisorer, valberedningen och styrelsemöten
Vid föreningens årsmöte i mars 2018 valdes Anders Bergstrand som ordförande Till styrelsen valdes vidare Mariette Baecklund, Leif Edman och Carin Ekstrand, Ann-Marie Grimfors, J.P. Zetterström och Christer Alm.

Ingemar Ernberg omvaldes till styrelsesuppleant. Annemo Flank resp Jakob Åström Wennbom var under året, i egenskap av biblioteksföreståndare, adjungerad ledamot i styrelsen.

Till revisorer omvaldes Gösta Malmengård och Arne Axelson.

Maja Förberg omvaldes till ordförande i valberedningen och Cecilia Sylten nyvaldes som ledamot.

Styrelsen konstituerade sig så att Carin Ekstrand blev kassör. Uppdraget som sekreterare har varit vakant och cirkulerat inom styrelsen.

Styrelsen har under 2018 sammanträtt fyra gånger. Vid mötena har uppdrag att genomföra olika aktiviteter respektive att kontakta tänkbara föreläsare diskuterats. Några egentliga protokoll har inte förts men programmet har som framgår ovan genomförs på sedvanligt sätt.

6 Ekonomi
Den ekonomiska ställningen och årets resultat framgår av den nedan bifogade resultat- och balansräkningen bilaga 1 resp. 2. Intäkterna uppgår till 26 530 (36 107) och kostnaderna till 26 291(38 564), vilket innebär ett överskott på 239 (underskott på 2 547). Medlemsavgifterna har inbringat 14 720 (20 400). Av balansräkningen framgår att tillgångarna är 46 101 (55 748) och skulderna är 2 531 (12 419). Eget kapital är 43 570 (43 332).Enebyberg den 4 mars 2018

Anders Bergstrand

Mariette Baecklund                     Leif Edman                     Carin Ekström

Ann-Marie Grimfors                     J.P. Zetterström                      Christer Alm                    

Ingemar Ernberg