Styrelsen avger här följande verksamhetsberättelse för 2017.

1 Programverksamhet

Under våren ordnade föreningen fyra programpunkter.

I januari, i nära anslutning till Förintelsens minnesdag, började det med ett arrangemang tillsammans med Enebykyrkan. Lilian Levin föreläste under rubriken Om förintelsen och överlevnad, en släktkrönika.

I februari gästades vi av Anna och Fanny Bergenström, mor och dotter,  som berättade om sina böcker om mat.

I mars var det sedvanligt årsmöte vi fick lyssna på Nils ”Nisse” Simonson, kirurg, författare, krönikör, tecknare och föreläsare.

Under våren anordnade vi också en presentation av Lo Dagermans nya bok om Stig Dagerman, Skuggorna vi bär, som hon skrivit tillsammans med Nancy Pick, en amerikansk journalist. 

Vårens program samlade en publik på ca 200 personer.

Under hösten ordnade föreningen fem programpunkter.

I september genomförde vi ett program till minne av Per Anders Fogelström. Han skulle i år fyllt 100. Talare var Fogelströmsällskapets ordförande, Kent Josefsson.

I oktober medverkade föreningen i Danderyds kulturbiennal med ett program om Alf Henriksson och Björn Berg. Förelästa gjorde Catharina Grünbaum. 

November, traditionellt en dyster månad, lyfte vi med ett spännande musikprogram om den svenska  brunnsmusiktraditionen. Jan O Berg, vår förre ordförande gladde deltagarna med tal, bilder och musik.

I december avslutade vi med vår traditionella julbasar. Vi tog också tillfället i akt under basaren att lyssna på några dagsverser av Dagerman, lästa av Helge Skoog, vår första hedersmedlem.

Höstens program och Julmarknaden samlade en publik på ca 300 personer.


3 Övrig verksamhet

Under året utsågs vår förre ordförande, Jan O Berg, till föreningens andra hedersmedlem.

Barn och ungdomsverksamhet
Under året förekom två aktiviteter som riktade sig i första hand till barn. På höstlovet anordnades en barnteater för de yngre barnen och vid ett annat tillfälle kom barnboksförfattaren Patrik Bergström och berättade om sina fantasy böcker, för barnen i årskurs två.

Totalt stöder EBV, bibliotekets barn och ungdomsverksamhet, med ca 6.000 kr per år. Syftet med denna verksamhet är att stimulera barns läsande.

Julmarknad
Hösten avslutades med sedvanlig Julmarknad som även denna gång drog en stor publik. Intrycket är att besökarantalet ökar varje år. Det bjöds på glögg med tilltugg, lotteri och litterär tipsvandring för ungdomar och vuxna. Föreningen fick detta år fina presenter från ICA-handlaren på torget som kunde delas ut som lotterivinster. Även bokförsäljning av skänkta böcker förekom. En jultomte gick runt i biblioteket. Vidare läste Helge Skoog om Ture Sventons jul inför en uppmärksamt lyssnade skara. 4 

Hemsida och programblad
Föreningens hemsida med adressen www.ebvanner.se uppdateras kontinuerligt av Mariette Baecklund.

5 Antal medlemmar
Föreningen hade vid slutet av året 260 hushåll som medlemmar.

6 Styrelseledamöter, revisorer, valberedningen och styrelsemöten
Vid föreningens årsmöte i mars 2017 omvaldes Anders Bergstrand som ordförande Till styrelsen omvaldes Mariette Baecklund, Leif Edman och Carin Ekstrand. Till nya ordinarie ledamöter valdes Ann-Marie Grimfors, J.P. Zetterström och Christer Alm. Ingemar Ernberg omvaldes till styrelsesuppleant. Annemo Flank resp Jakob Åström Wennbom var under året, i egenskap av biblioteksföreståndare, adjungerad ledamot i styrelsen.

Till revisorer omvaldes Gösta Malmengård och Arne Axelson.

Maja Förberg omvaldes till valberedningen och Jan O Berg nyvaldes som ledamot.

Styrelsen konstituerade sig så att Carin Ekstrand blev kassör. Uppdraget som sekreterare har varit vakant och cirkulerat inom styrelsen.

Styrelsen har under 2017 sammanträtt fem gånger.

7 Ekonomi
Den ekonomiska ställningen och årets resultat framgår av den nedan bifogade resultat- och balansräkningen bilaga 2 resp.3. Intäkterna uppgår till 36 107 (39 370) och kostnaderna till 38 564 (36 551), vilket innebär ett underskott på 2 547 (överskott på 2 819). Medlemsavgifterna har inbringat 20 400 (25 400). Av balansräkningen framgår att tillgångarna är 55 748 (60 779) och skulderna är 12 419 (14 900). Eget kapital är 43 332 (45 879).Enebyberg den 11 mars 2017

Anders Bergstrand

Mariette Baecklund Leif Edman Carin Ekström 

Ann-Marie GrimforsJ.P. Zetterström Christer Alm

Ingemar Ernberg