Styrelse

ebvanner@gmail.com

Anders Bergstrand, ordförande, anders.bergstrand@icloud.com
Carin Ekstrand, kassör,  087586571@telia.com
Mariette Baecklund Jensen, hemsida,  mariette@baecklund.nu
Lena Fieber, ebvanner@fieber.se
Ingemar Ernberg, suppleant,  ingemar.ernberg@ki.se
Susanne Morit,  Susanne.Moritz@danderyd.se

 

Har du synpunkter eller förslag är du välkommen att höra av dig till oss i styrelsen via mail.

Vill du betala medlemsavgiften (100 kr per år per hushåll) är vårt pg 320862-6. Och glöm inte att meddela din mailadress, namn och vanlig adress till Lena Fieber ebvanner@fieber.se