Barn_2_7573

Barn- och ungdomsverksamhet

Enebybergsbibliotekets vänner stöder aktiviteter på biblioteket som riktar sig till barn och ungdom. I april uppmärksammades Världsbokdagen med en bokfest och besök av författaren Dan Höjer.

Här deltog 125 barn i årskurs två från Brage-, Eneby- och Hagaskolorna. Världsbokdagen var ett samarrangemang med föräldraföreningen i Enebyberg.

Utöver detta sker varje år utdelning av böcker, 2012 var det 56 stycken till 4-åringarna och 46 stycken till skolelever i de lägre åldrarna. De fick en bok ur serien En bok för alla om de recenserat fyra böcker och lämnat in en så kallad Läsdagbok.

Barn_1_7567