bar-books
 
Medlemsavgift
Årsavgiften är oförändrat 100:- per hushåll för 2017, oavsett antal personer som ingår. Inbetalning görs till plusgiro 320862-6. Skriv gärna din e-mail adress på inbetalningskortet eller skicka in den till info@ebvanner.se. Vi gör mail-utskick ett par gånger varje terminen till alla mail-aresser vi har.
 
Medlemskapet innebär att man stödjer verksamheten och att man i god tid får förhandsinformation om kommande evenemang. Minst ett evenemang om året, ofta årsmötet i februari, är exklusivt för föreningens medlemmar – och det går att bli medlem även då!
 
En hjälpande hand?
Vill Du hjälpa till och bidra aktivt till vår verksamhet med att stödja och använda biblioteket som kulturell mötesplats i Enebyberg? Det finns många sätt att göra det på! Kontakta någon av oss i styrelsen eller skicka ett mail till info@ebvanner.se och berätta vad du kan hjälpa till med!
 
Andra ideer och förslag?
Vi tar gärna emot tips och förslag på t.ex. intressanta föredragshållare eller andra typer av evenemang från våra medlemmar. Kontakta oss på mail info@ebvanner.se