Helge Skoog i kamp för Enebybergs bibliotek år 1990

image002

Föreningen Enebybergsbibliotekets Vänner bildades år 1991. Syftet var att möta ett akut hot om att kommunpolitikerna av besparingsskäl skulle lägga ner biblioteket. Det avvärjdes då. En av många som stod på barrikaden var enebybergaren Helge Skoog, som agerade och agiterade i en av sina paradroller – den litteräre privatdetektiven Ture Sventon.

I föreningens stadgar sägs att dess ändamål är att verka för att biblioteket bevaras och utvecklas, ”som ett centrum för ett rikt kulturliv och för sociala kontakter i Enebyberg”.

En ny diskussion om biblioteken i kommunen uppstod några år in på 2000-talet, och fick vänföreningen att aktivera sig i sin roll som vakthållare. Det slutade även då lyckligt -biblioteket är sedan dess en centralpunkt i det koncept som då officiellt myntades: Träffpunkt Enebyberg.

År 2004 tog föreningen initiativ till att namnge lekparken mellan Skolvägen och Ringvägen i Enebyberg efter författaren Stig Dagerman. Han hade avlidit 50 år tidigare och under sina sista tre år bott och verkat i tornhuset på Fenixvägen/Bäverstigen. Skådespelerskan Anita Björk, Dagermans dåvarande hustru, invigde parken i närvaro av 400 personer. Sedan dess ordnar vänföreningen varje år i början på november en minnesstund i Stig Dagermans park, i anslutning till en författarafton.

Verksamheten har genom åren utvecklats som Enebybergs kulturella mötesplats – med författaraftnar, lyrikläsning, presentation av nya böcker, musikevenemang, bokförsäljning vid julmarknad. Tre till fyra sammankomster äger rum per termin och är i regel öppna för alla. En mindre entréavgift tas ut. Vi samarbetar ofta med Kyrkan i Enebyberg om evenemang och har förmånen att kunna utnyttja dess möteslokaler.
Andra föreningsaktiviteter är att tillsammans med biblioteket och Enebybergs föräldraförening varje år stödja olika läs- och skrivarprojekt för barn och skolungdom.

En god uppslutning kring biblioteket och dess vänner garanterar att biblioteket får leva kvar och utvecklas till allas vår glädje och nytta!