En slutlig förteckning på alla bidragsgivare till skulpturen finns i pärmar på Enebybergsbiblioteket och Enebybergs Gård. Bidragsgivare som önskar var anonyma nämns inte. Allt  detta är i enlighet  vad som angavs  i inbjudan för ett år sedan att lämna  bidrag.